ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

THE PSYCHOLINGUISTICS OF BILINGUALISM

Wednesday 25 Μαΐου 2022
The Psycholinguistics of Bilingualism

Η κατεύθυνση «Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αγγλική Γλώσσα, Γλωσσολογία και Μετάφραση»,  σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ψυχογλωσσολογίας και Διγλωσσίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της ΦΛΣ του ΕΚΠΑ,  διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “The Psycholinguistics of Bilingualism”, την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, ώρα 12:30-15:30, στο Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2ος όροφος ΦΛΣ, αίθουσα υπ’ αριθμ. 210). Δείτε την ΑΦΙΣΑ.