ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. ΒΛΑΝΔΟΣ

Monday 19 Ιουλίου 2021

Ο κος Αλέξανδρος Βλάνδος, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. στην Κατεύθυνση
Θεωρητικών Μαθηματικών, θα παρουσιάσει την διπλωματική του εργασία με τίτλο:

«Εργοδική Θεωρία Δράσεων Τοπικά Συμπαγών Ομάδων»

τη Δευτέρα 19 Ιουλίου και ώρα 17:00 διαδικτυακά.

Ο σύνδεσμος webex για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει είναι:

uoa.webex.com/uoa/j.php

Η τριμελής επιτροπή

Απόστολος Γιαννόπουλος (επιβλέπων)
Αριστείδης Κατάβολος
Βασιλική Φαρμάκη