ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Thursday 21 Ιουλίου 2022
ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ - INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE AT THE SCHOOL OF PHILOSOPHY, NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Αμφιθέατρο 440, Αίθουσες 820, 822, 823, 825, 826, 827 & Διαδικτυακά

17th International Conference on Interdisciplinary Social Sciences, School of Philosophy, National and Kapodistrian University of Athens, July 21-23, 2022

Special Focus - At the Crossroads of Paradigms: Considering Heterodoxy in the Social Sciences

https://thesocialsciences.com/2022-conference

Σας ενημερώνουμε για τη διεξαγωγή του 17ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών του οργανισμού Common Ground στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ κατά την περίοδο 21-23.07.2022. Το 17ο Διεθνές Συνέδριο αποτελεί δραστηριότητα του Interdisciplinary Social Sciences Research Network, το οποίο ιδρύθηκε το 2006 από τον μη κερδοσκοπικό επιστημονικό οργανισμό Common Ground, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς διεπιστημονικού δικτύου που συνδέει τις κοινωνικές επιστήμες μεταξύ τους, αλλά και με τις φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, τέμνοντας τα γεωγραφικά, πολιτισμικά και επιστημονικά σύνορα που τις διακρίνουν. Το φετινό συνέδριο, στο οποίο μπορεί κάποιος να συμμετάσχει στον φυσικό χώρο ή μέσω του διαδικτύου (blended conference)  προσκαλεί επιστημονικές ανακοινώσεις στα πεδία των κοινωνικών μελετών και των μελετών για την κοινότητα, των πολιτικών και πολιτειακών μελετών, των πολιτισμικών μελετών, των περιβαλλοντικών μελετών, των οργανωτικών μελετών, των παιδαγωγικών μελετών και της επικοινωνίας. Η ιδιαίτερη έμφαση του φετινού συνεδρίου είναι: «Στα σταυροδρόμια των επιστημονικών παραδειγμάτων: Η ετεροδοξία στις κοινωνικές επιστήμες». Πέραν των ανακοινώσεων και των διαλέξεων που απευθύνονται στην ολομέλεια των συμμετεχόντων, θα υπάρξει ειδικό πάνελ με θέμα "Interdisciplinary Exchanges and New Paradigms in the Social Sciences: Focus on Greece", στο οποίο επιστήμονες από διάφορα πεδία προσεγγίζουν διεπιστημονικά νέα παραδείγματα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο συγχρόνως συμμετέχουν στο επιστημονικό δίκτυο Interdisciplinary Social Sciences Research Network και μπορούν να αποστέλλουν τις ανακοινώσεις τους προς δημοσίευση στα επιστημονικά περιοδικά του Common Ground για τις κοινωνικές επιστήμες (https://thesocialsciences.com/journals). Υπάρχουν ειδικές τιμές για τη συμμετοχή συνέδρων από την Ελλάδα, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου, στο τέλος της σχετικής σελίδας (https://thesocialsciences.com/2022-conference/registration). Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα οι νέοι, εκκολαπτόμενοι επιστήμονες να συμμετάσχουν στο Συνέδριο και στο Ερευνητικό Δίκτυο των Κοινωνικών Επιστημών του Common Ground.

Θα είναι χαρά μας να συμμετάσχετε σε ένα Διεθνές Συνέδριο, που σκοπό έχει τη συνομιλία των κοινωνικών επιστημών με έμφαση στις νέες και καινοτόμες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον διεθνή χώρο. Σας περιμένουμε στον φιλόξενο χώρο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ!

Founded in 2006, the Interdisciplinary Social Sciences Research Network rests on a common interest in disciplinary and interdisciplinary approaches, within and across the various social sciences, and among the social, natural and applied sciences. It seeks to build an epistemic community and to create links across disciplinary, geographic, and cultural boundaries. As a Research Network, it is defined by its scope and concerns and is motivated to build strategies for action framed by themes and tensions shared by social scientists worldwide.

The Seventeenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences (https://thesocialsciences.com/2022-conference) is a blended conference which calls for research addressing the following annual themes and special focus: Theme 1: Social and Community Studies; Theme 2: Civic and Political Studies; Theme 3: Cultural Studies; Theme 4: Global Studies; Theme 5: Environmental Studies; Theme 6: Organizational Studies; Theme 7: Educational Studies; Theme 8: Communication. 2022 Special Focus - At the Crossroads of Paradigms: Considering Heterodoxy in the Social Sciences. Apart from a number of plenary lectures, the conference will also include a special panel on "Interdisciplinary Exchanges and New Paradigms in the Social Sciences: Focus on Greece."

Conference delegates can submit their papers to the Common Ground scholarly journals in the field of social sciences (https://thesocialsciences.com/journals). Local participants are offered special rates (https://thesocialsciences.com/2022-conference/registration). The conference places special emphasis on encouraging young and emerging scholars to participate in its works.

We look forward to welcoming you to our international conference in the hospitable surroundings of the School of Philosophy of the National and Kapodistrian University of Athens. Together we will pursue creative discussions on innovative paradigms and interdisciplinary exchanges in the social sciences.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου,

Conference Co-Chair,

Dr. Vassiliki Chryssanthopoulou

Assoc. Professor, Faculty of Philology,

School of Philosophy,

National and Kapodistrian University of Athens

Email: vchrys[at]phil.uoa[dot]gr