ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Tuesday 16 Μαρτίου 2021

Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ)

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 2020-2021

 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ

Επιστήμη, κοινωνία και βιοηθική με(τά) την πανδημία  

 

Η Σταυρούλα Τσινόρεμα <http://www.fks.uoc.gr/_/pw/cvs/tsinorema/> είναι Καθηγήτρια Σύγχρονης, Νεότερης Φιλοσοφίας και Βιοηθικής,  Διευθύντρια Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «Βιοηθική», και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.