ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΚΠΑ «ΑΦΟΡΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ»

Saturday 20 Μαρτίου 2021

Γιώργος Στείρης, «Οι φιλοσοφικές διαμάχες του 14ου-16ου αιώνα ως μέσο (ανα)συγκρότησης της νεοελληνικής ταυτότητας και συνείδησης»,

Σάββατο 20 Μαρτίου 2021, 18:30 – 20:30.

 

 

Πληροφορίες: Γιώργος Στείρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας < gsteiris@philosophy.uoa.gr >